Dofinansowanie do ocieplenia na wymianę okien - komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Jednym z najważniejszych etapów termomodernizacji budynku jest wymiana stolarki na taką, która ograniczy straty ciepła. Od 2021 roku obowiązują nowe wartości współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych i balkonowych, bram garażowych oraz okien. W przypadku tych ostatnich, musi on wynosić U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]. Wymiana okien może poprawić jakość życia mieszkańców, a także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego oraz energooszczędności. Istnieje program, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie do ocieplenia na wymianę okien oraz inne prace termomodernizacyjne.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze jest priorytetowym programem w kwestii dofinansowania do wymiany okien. Jego nadrzędny cel to redukcja zanieczyszczeń powietrza, które emitują domy jednorodzinne. Misja ta realizowana jest na dwa sposoby. Poprzez wsparcie inwestorów chcących wymienić konwencjonalne źródła ciepła na OZE, a także dofinansowanie prac termomodernizacyjnych, uskuteczniających wykorzystanie generowanej energii cieplnej. W wymiarze podstawowym, dotacje przysługują właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, których dochód nie przekracza 100 tys. zł rocznie. W zakresie rozszerzonym, dofinansowanie do ocieplenia obejmuje właścicieli budynków jednorodzinnych. Dochód jednej osoby nie może przekraczać 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jeżeli natomiast właściciel obiektu ma status przedsiębiorcy, jego dochód w ciągu roku nie może przekraczać 30-krotności minimalnej pensji.

Jak otrzymać dofinansowanie do ocieplenia na wymianę okien?

Aby uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze, potrzeba złożyć stosowny wniosek. Należy skierować go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na terenie konkretnego województwa. Podanie powinniśmy przesłać w formie elektronicznej. Powinniśmy je wysłać za pośrednictwem strony dedykowanej beneficjentom Programu na stronie danego WFOŚIGW lub poprzez serwis gov.pl. W pierwszym przypadku, wnioskodawca powinien stworzyć indywidualne konto i wypełnić odpowiedni formularz. Inwestor jest też zobowiązany do jego wydrukowania, a następnie przesłania razem z podpisem i załącznikami do właściwego WFOŚIGW. Jeżeli podanie przesyłane jest przez serwis gov.pl, wnioskodawca musi potwierdzić jego autentyczność za pomocą klasyfikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku online, istnieje opcja dostarczenia go jedynie w formie papierowej.

Jak wysokie jest dofinansowanie do ocieplenia?

Beneficjenci programu o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, mogą uzyskać w ramach podstawowego wsparcia na wymianę okien 30 tys. zł. Taka kwota przysługuje w jednym przypadku. Możemy ją otrzymać jeżeli planowany jest demontaż obecnego źródła ciepła oraz zastąpienie go pompą ciepła oraz założenie instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli prace nie uwzględniają montażu systemu OZE, dotacja wyniesie maksymalnie 25 tys. zł. W przypadku wcześniejszej wymiany źródła ciepła przez inwestora oraz ograniczenia prac do zwiększenia izolacyjności termicznej budynku, dofinansowanie do ocieplenia na wymianę okien nie przekracza 10 tys. zł. Dla beneficjentów o dochodzie nie przekraczającym 1960 zł lub wynoszącym maksymalnie 1400 zł w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, liczby wynoszą: 32 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła; 37 tys. zł przy wymianie źródła ciepła i zamontowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej; 15 tys. zł w przypadku termoizolacji domu bez wymiany źródła ciepła.

Jakie są inne formy wsparcia dla inwestorów?

Jeżeli złożony przez nas w ramach programu Czyste Powietrze wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przysługują nam również inne formy pomocy. Poza dofinansowaniem do wymiany okien, inwestor może też skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 56 tys. zł. Dotyczy ona wszystkich wydatków związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym. W przypadku dofinansowania do wymiany okien w bloku, inwestorzy mogą skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Zobacz również:

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GÓRA