Okna to jeden z najważniejszych elementów domu. Raz zamontowane służą przez wiele lat. Warto więc zainwestować trochę więcej pieniędzy w solidne, energooszczędne i szczelne modele. Opłaci się to szczególnie zimą dzięki oszczędności, zdrowiu i komforcie wszystkich mieszkańców domu. Przeczytaj czym jest współczynnik przenikania ciepła i jaki ma wpływ na okna.

Szczelne okna to nie tylko kwestia finansów

30% energii traci się przez nieszczelne okna. Może to prowadzić do znacznie wyższych kosztów w sezonie grzewczym. Wobec narastającego problemu smogu szczelność okien to nie tylko kwestia portfela, ale również naszego zdrowia. Na co zwrócić uwagę wybierając okna, aby nie tylko cieszyć się komfortem we własnych czterech ścianach, gdy jest zimno, ale także niższymi kosztami ogrzewania i zdecydowanie czystszym powietrzem?

Współczynnik przenikania ciepła – jeden z najważniejszych parametrów okien

Najbardziej rozpoznawalnym elementem parametrów okna jest współczynnik przenikania ciepła oznaczony symbolem U.
Współczynnik U to zdecydowanie jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć przy wyborze okien. W zależności od rodzaju konstrukcji, w której zostaną zamontowane okna, można je dobrać na podstawie tego wskaźnika.

Co oznacza współczynnik przenikania ciepła?

W przypadku nowych budynków i energooszczędnych renowacji często stosuje się współczynnik U.
Współczynnik przenikania ciepła okien określa, ile energii cieplnej, która jest mierzona w watach, przeniknie przez okno o powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur 1K (1 stopień Celsjusza) wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wartość współczynnika przenikania ciepła określa zatem straty ciepła. Im niższa wartość, tym lepiej – to znaczy, że okno wykazuje lepsze właściwości termoizolacyjne i jest bardziej energooszczędne.
Niska przenikalność cieplna oznacza wysoki opór przenikania ciepła, a tym samym dobre właściwości izolacyjne.

Domy jednorodzinne zużywają do 80 procent energii przede wszystkim do ogrzewania domu. Tak wysokie zużycie energii jest spowodowane stratami ciepła, które ucieka przez ściany, okna, a nawet dach. Na szczęście dobrze zaplanowaną izolację ścian i dachu można zmniejszyć nawet o 40 procent. Dzięki kilku środkom – dociepleniu, uszczelnieniu, wymianie okien – można zminimalizować powstałe straty, a tym znacznie samym obniżyć koszty ogrzewania.
Najskuteczniejszy sposób zauważalnego zmniejszenia zużycia energii w domu zaczyna się zatem od wymiany starych okien na nowe, energooszczędne.

Współczynnik U – od czego zależy współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła U jest wypadkową wielu czynników. Na wartość tego parametru mają wpływ między innymi: użyte szyby, materiał do produkcji stolarki okiennej, przekładki dystansowe oraz uszczelki i okucia.

Jak obliczany jest współczynnik U?

Wartość U jest miarą wymiany ciepła z jednego płynu (cieczy lub gazu) do drugiego, z ciałem stałym między nimi. Zwykle ciepło, a wraz z nim energia zawsze przemieszczają się od płynu ciepłego do zimnego. Przepływ ciepła jest wyrażany w energii cieplnej w czasie w odniesieniu do powierzchni ciała stałego i różnicy temperatur między dwoma płynami, tj. W / (m² x K). Współczynnik przenikania ciepła z cieczy do ciała stałego i jego przenikalność cieplna odgrywają tutaj kluczową rolę.

W przypadku okien, drzwi oraz fasad wartość współczynnika U jest ważnym wskaźnikiem jakości izolacyjnej. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsza izolacja poszczególnych elementów. Dzięki najnowocześniejszym materiałom i ich połączeniu w kilku warstwach, komponenty mają dziś coraz lepsze, niższe współczynniki U.

Jak niska wartość współczynnika U wpływa na budynek?

Zakładając, że mamy dom o powierzchni 120m2 i zewnętrznej elewacji 120m2. Wewnątrz jest 20 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 3 stopnie, więc różnica temperatur wynosi 17 K. Strata energii jest teraz obliczana z wartością U równą 0,24 w następujący sposób:
0,24 wata / m2 x 17 K = 4,08 wata na m2 ściany zewnętrznej. Jeśli ta wartość zostanie pomnożona przez powierzchnię zewnętrzną (4,08 W / m2 x 120m2), uzyska się 489,6 W strat energii przez elewację. Średnio można założyć około 185 dni grzewczych w roku. Gdyby ogrzewanie odbywało się przez całą dobę we wszystkie te dni, odpowiadałoby to stracie energii przez elewację wynoszącej 0,4896 kW x 24 h * 185 dni = 2173,824 kWh. Na przykład przy wyższej wartości U wynoszącej 1,5 strata ta wyniosłaby 13586,4 kW / h.

Ten prosty przykład obliczeniowy jasno pokazuje, w jaki sposób niska wartość współczynnika U może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie domu na energię. Chroni to nie tylko portfel właściciela domu, ale także środowisko. Najskuteczniejszy sposób zauważalnego zmniejszenia zużycia energii w domu zaczyna się zatem od wymiany starych okien na nowe, energooszczędne.

Parametry, które wpływają na ogólny współczynnik U

Uw – współczynnik przenikania ciepła całego okna
W przypadku okien rozróżnia się współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw), współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug) oraz współczynnik przenikania ciepła ramy (Uf). Najważniejszym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw), jego wartość powinna być decydującym czynnikiem przy zakupie okien. Na wartość Uw mają wpływ zarówno Ug, jak i Uf.

Zobacz również:

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GÓRA